payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

25 Септември 2015г.

ГОДИШНИ IR НАГРАДИ

На 25.09.2015 г. се проведе конкурса «ГОДИШНИ IR НАГРАДИ», организиран от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Конкурсът се проведе в следните категории:

КАТЕГОРИЯ «НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА»
КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ»
КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК»
КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА»
ГОЛЯМА НАГРАДА: «НАЙ-ДОБЪР ДВИ »

Класацията беше определена чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални инвеститори и портфолио мениджъри. Резултатите са определени въз основа на анкетна карта, която Българска фондова борса е изпратила до 40 респонденти за оценка на ДВИ в категориите на конкурса. В класацията участваха директори за връзки с инвеститорите на публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел. Анкетните карти бяха обобщени от жури в състав: г-жа Милена Ангелова - Асоциация на индустриалния капитал в България, г-н Иван Такев - Българска фондова борса – София АД, г-н Любомир Бояджиев - Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, г-н Петко Кръстев - Българска Асоциация на управляващите дружества и г-н Милен Марков - Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Наградите бяха връчени на официална церемония, проведена в Арена ди Сердика на 25.09.2015 г., където АДВИБ отпразнува и 10-тата си годишнина.

В КАТЕГОРИЯ «НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА» наградата беше присъдена на Теодора Иванова – ДВИ на Агрия Груп Холдинг АД.

В КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ» наградата получи Пелагия Виячева – ДВИ на Софарма АД.

В КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК» беше отличен Атанас Димитров – ДВИ на Адванс Терафонд АДСИЦ.

В КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА» наградата беше връчена на Николай Митанкин – ДВИ „Стара Планина Холд” АД.

С голямата награда за «НАЙ-ДОБЪР Директор за връзки с инвеститорите» беше отличена Даниела Пеева – ДВИ на „Монбат” АД.

Снимка