payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

13 Ноември 2015 г.

В търговския регистър на дружествата с нестопанска цел е вписана промяна в състава на Управителния съвет на АДВИБ, а именно – като членове на УС са освободени Геновева Хаджидимитрова и Анна Фотева, а на тяхно място са вписани Иван Чакалов и Антон Филипов.
УС на АДВИБ прие за нов член на организацията Красимир Тахчиев, ДВИ на Спиди АД.