payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2.11.2008

На събранието беше приета Програма за развитие на асоциацията, която предвижда създаването на регионални структури и на три комитета като съвещателни органи към УС:

Комитет по корпоративна социална отговорност, комитет по корпоративно управление и комитет по защита правата на инвеститорите и осигуряване на прозрачност. Беше прието решение размерът на годишния членски внос за 2009 г. да бъде 70 лева, който следва да бъде внесен до 31.01.2009 г. Общото събрание на асоциацията, в която членуват 75 директори за връзки с инвеститорите единодушно преизбра управителния съвет за нов тригодишен мандат.