payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

06.06.2006 г.

На 06.06.2006 г. в гр. София, се проведе Заседание на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, който взе следните решения:

Точка 1 от дневния ред:
Приема Доклада на Председателя относно подготовката на Конференция “Представяне на Българския Бизнес във Великобритания” National Liberal Club, Лондон, 15 юни 2006., на която АДВИБ е съорганизатор.

Точка 2 от дневния ред:
УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България взема решение за приемане на нови членове на организацията:

 

  1. Даниела Чикова – „Албена” АД
  2. Пелагия Вятчева – „Софарма” АД
  3. Вилма Василева – „Завод за хартия – Белово” АД
  4. Десислава Калискова – ИД „Капман Капитал” АД
  5. Йорданка Димитрова – „Фазерлес” АД
  6. Иванка Панова – „Софарма Имоти” АДСИЦ

Точка 3 от дневния ред:
Приема Проект за Етичен кодекс на Директорите за връзки с инвеститорите, който ще бъде предложен за обсъждане и приемане на Годишното Общо събрание на Асоциацията.