payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини 2009

7 март 2009

За втора поредна година младежката организация AIESEC организира проекта “Отговорният бизнес в действие” (3-5 април)

Пълен текст

   

12 март 2009

На 12.03.2009 г. се проведе среща – дискусия, организирана от БФБ – София АД относно измененията в организацията на сегментите на Неофициален пазар на акции

Пълен текст

   

12 март 2009

Парламентът е приел на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Пълен текст

   

22 март 2009

На 20-21 март в гр. Хисар се проведе Семинар – обучение на директори за връзки с инвеститорите.

Пълен текст

   

31 март 2009

На 27.03.2009 г. в брой 23 на ДВ е обнародван ЗИД на ЗППЦК

Пълен текст

   

15 април 2009

На 10-11 април в к.к Боровец се проведе втория пореден Семинар – обучение на директори за връзки с инвеститорите.

Пълен текст

   

31 март 2009

На 31.03.2009 г. БФБ обяви списък на дружествата

Пълен текст

   

15 април 2009

Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на директорите за връзка с инвеститорите в България организират заключителна конференция по проект „Укрепване на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност” финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, договор № 07-23-10-С/04.02.2008 г. Събитието ще се проведе на 07 юли 2009 г. в хотел Шератон, град София.

Пълен текст

   

28 април 2009

На 28.04.2009 г. се проведе дискусионен форум на тема: “ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ - ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Пълен текст

   

3 юни 2009

Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), съвместно с Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти, и под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика

Пълен текст

   

Страница 2 от 5