payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини 2009

15 юни 2009

БЪЛГАРСКИТЕ ДИРЕКТОРИ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ ИМАТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ, КОИТО ПО НИЩО НЕ ОТСТЪПВАТ НА ТЕЗИ НА ТЕХНИТЕ КОЛЕГИ ОТ СКАНДИНАВСКИЯ РЕГИОН

Пълен текст

   

18 юни 2009

Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), съвместно с Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти, и под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика

Пълен текст

   

16 юли 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе Годишното си Общо събрание, на което бяха приети промени в Устава на организацията, даващи възможност за членство в други подобни Асоциации. На общото събрание беше избрано ръководство на помощните органи към Управителния съвет – Комитет по корпоративно управление, Комитет по Корпоративна Социална отговорност и Комитет по защита правата на инвеститорите и осигуряване на прозрачност. Като мярка за структурно-организационното развитие на АДВИБ беше прието решение за създаване на регионални структури на Асоциацията в 6 района. След Общото събрание на Асоциацията беше подписан официален меморандум за сътрудничество с Украинската Асоциация по връзки с инвеститорите. Двете организации се споразумяха да насочат общите си усилия в следните насоки:

Пълен текст

   

17 юли 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе Международна Годишна IR Конференция с участие на лектори от България, САЩ, Швеция, Украйна и Турция.

Пълен текст

   

17 юли 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за първи път проведе Конкурс Годишни IR Награди. Финансови анализатори, институционални инвеститори и други участници на капиталовия пазар в България за първи път участваха в оценката за наградите най-добрите директори за връзка с инвеститорите за 2008 г. в края на международната IR конференция.

Пълен текст

   

23 юли 2009

КОНКУРС НА В-К ПАРИ СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА ПРЕЗ 2009 г.

Пълен текст

   

18 август 2009

Съобщение на Българска фондова борса

Пълен текст

   

31 август 2009

Официалното представяне на Българската Национална комисия по корпоративно управление

Пълен текст

   

3 септември 2009

Списък на дружествата, търгувани на Неофициален пазар на акции

Пълен текст

   

3 септември 2009

Официално представяне на Българската Национална комисия по корпоративно управлени

Пълен текст

   

Страница 3 от 5