payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини 2009

4 септември 2009

Между ЕК и дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” към Министерство на финансите беше подписан договора за изпълнение на туининг проект BG 07 IB EC 02

Пълен текст

   

11 септември 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България подписа официален меморандум за сътрудничество с Американската асоциация по връзки с инвеститорите /NIRI

Пълен текст

   

14 септември 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е приета за член на Глобалната мрежа по връзки с инвеститорите /GIRN

Пълен текст

   

15 септември 2009

УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България прие трима нови члена

Пълен текст

   

16 септември 2009

За втора поредна година в. “Пари” ще връчи отличията си в конкурса

Пълен текст

   

24 септември 2009

СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА – 2009 Г.

Пълен текст

   

1 октомври 2009

Българска фондова борса – София АД публикува Списък на дружествата, търгувани на Неофициален пазар на акции

Пълен текст

   

15 октомври 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за втора поредна година е съорганизатор на CSR Конференцията на в-к Пари

Пълен текст

   

23 октомври 2009

С конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит” официално ще се открие туининг проект между КФН и Министерството на икономиката и финансите на Италия по линия на ЕС

Пълен текст

   

5 ноември 2009

Кръгла маса на тема: „Директор за връзки с инвеститорите – водеща корпоративна функция или формална длъжност – 3 години след официалното включване на професията в Национална класификация на професиите и длъжностите в Р България.

Пълен текст

   

Страница 4 от 5