payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини 2010

26 януари 2010 г.

Централен депозитар АД представи на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България своята стратегия за развитие

Централен депозитар АД представи на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България своята стратегия за развитие. Цялостният обхват на стратегията и конкретните стъпки по реализирането й ще бъдат подложени на допълнително обсъждане със заинтересованите страни.
В началото на месец февруари 2010 г. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България ще представи становище по Стратегията за развитие на Централен депозитар АД. Членовете на Асоциацията следва да представят своите становища на УС до 03.02.2010 г.

   

15 януари 2010 г.

Комисията за финансов надзор възобнови срещите с инвестиционната общност

На първата среща за 2010, проведена на 15.01.2010 г. г-жа Ралица Агайн-Гури очерта близките перспективи в дейността на комисията. Очакваме през първата половина на месец февруари КФН да представи пред Министерството на финансите проект за изменения и допълнения в ЗППЦК. Измененията са насочени основно към привеждане дейността на ЦД в съответствие с европейските директиви.

Пълен текст

   

15 януари 2010 г.

Комисията за финансов надзор възобнови срещите с инвестиционната общност.

На първата среща за 2010, проведена на 15.01.2010 г. г-жа Ралица Агайн-Гури очерта близките перспективи в дейността на комисията. Очакваме през първата половина на месец февруари КФН да представи пред Министерството на финансите проект за изменения и допълнения в ЗППЦК. Измененията са насочени основно към привеждане дейността на ЦД в съответствие с европейските директиви.

Пълен текст

   

Страница 3 от 3