payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини 2008

07.08.2008

“Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност” e новият съвместен проект, финансиран по Оперативни програма “Административен капацитет” от Асоциация на индустриалния капитал в България, с партньорското участие на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Пълен текст

   

1.11.2008

На 30.10.2008 г. в гр. София, Хотел Шератон се проведе Конференция на тема „Предизвикателствата пред корпоративната социална отговорност”.

Пълен текст

   

2.11.2008

На събранието беше приета Програма за развитие на асоциацията, която предвижда създаването на регионални структури и на три комитета като съвещателни органи към УС:

Пълен текст

   

3.11.2008

На 01.11.2008 г. Председателя на УС Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България представи по време на ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЖУРНАЛИСТИ И в БОРОВЕЦ

Пълен текст