payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Отминали събития

02 ноември 2016 г.

INVESTOR FINANCE FORUM - 18.11.2016. SAVE THE DATE!

За пета поредна година INVESTOR Finance Forum ще събере на едно място инвестиционния елит на региона!
Не пропускайте да станете част от единствената по рода си конференция за инвестиици и валутна търговия в региона и да чуете най-актуалните тенденции и прогнози в инвестициите от най-добрите експерти.
INVESTOR FINANCE FORUM - три събития на едно място
∙ INVESTOR Finance Forum - BIG 5 TRENDS - кои са важните тенденции, на които трябва да обърнем внимание, за да инвестираме правилно капиталите си? С повече тематични панели и повече дебати с експерти ще извлечем най- полезната информация за инвеститорите.
∙ INVESTOR Day – актуални въпроси и решения, свързани с функционирането на съвременните капиталови пазари под формата на дискусионни панели и презентации на публични компании
∙ INVESTOR Finance Exhibition – единственото по рода си изложение на платформи за валутна търговия и финансови инструменти.
Специални гости на конференцията ще бъдат експерти от Bloomberg, с новите и актуални тенденции в света на инвестициите и анализи на глобалните събития.
INVESTOR Finance Forum ще се проведе на 18.11.2016 г. в Интер Експо Център София.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ САМО ДО 7 НОЕМВРИ със специална цена за ранна регистрация - 49.00. лв. вместо 75.00 лв

Повече информация: http://financeforum.investor.bg/

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е институционален партньор на форума.

   

12 номеври 2016 г.

Workshop: “YOUR NEXT INVESTOR RELATIONS WEBSITE: WHERE TO START FROM” - Практическо ръководство за стратегическо преосмисляне на Вашия IR уебсайт.

MESSAGE (www.messagegroup.eu ) и АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ организират на 10 ноември, 2016 г., 14:00 ч. – 17:00 ч., Хотел Арена ди Сердика, зала Сердика Workshop на тема: “YOUR NEXT INVESTOR RELATIONS WEBSITE: WHERE TO START FROM” - Практическо ръководство за стратегическо преосмисляне на Вашия IR уебсайт.
Участието в Workshop –a е безплатно за членове на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.
Workshop-ът ще се проведе на английски и български език.
Свободните места за участие са ограничени. За регистрация, моля свържете се с нас на: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или +359 2 9882413 най-късно до 04.11.2016 г.
Програма

   

12 номеври 2016 г.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /АДВИБ/, ГР. СОФИЯ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 10.11.2016 г. от 11:30 часа в гр. София, улица Будапеща 2, Хотел Арена Ди Сердика, Зала Сердика ” при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2015 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2015 г.
2. Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2017 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2017 г.
3. Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2017 г. и срока на неговото внасяне. Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2017 г. и срока за неговото внасяне.
4. Приемане на бюджет на АДВИБ за 2017 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2017 г.
5. Приемане на решение за промяна в Устава на Асоциацията. Проект за решение: Общото събрание на Асоциацията приема решение за промяна в Устава на Асоциацията.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител. Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Устава на Асоциацията всеки член може да представлява не повече от трима други членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените членове. Регистрацията на участниците започва в 11.00 часа.
Маертиали: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

   

1 номеври 2016

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПАЗАРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИЛОЖИМАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ

Във връзка с обнародване и влизане в сила на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр.76/30.09.2016), който отменя Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г. и бр. 21 от 2012 г.) и приложимите по отношение на вътрешната информация, вътрешните лица и пазарните злоупотреби с финансови инструменти Регламент (ЕС) № 596/2014, Делегиран регламент 2016-522, Делегиран регламент 2016 – 1055 и Делегиран регламент 2016 – 347, бихме желали да предложим на вашето внимание еднодневно обучение - семинар на тема:

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПАЗАРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИЛОЖИМАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ
Семинарът ще се проведе на 01. Ноември 2016 г. в гр. София, пл. "Македония" 1 (сградата на КНСБ), КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС www.cc-globe.bg, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА "ЕВРОПА"

Темите, които ще бъдат разгледани са:

1. Вътрешна информация - обхват и задължения за оповестяване на вътрешна информация, адресатите на тези задължения, видове вътрешна информация, законосъобразното поведение във връзка с притежаване на вътрешна информация, срокове и начини за разкриване на вътрешна информация, отлагане на разкриването на вътрешна информация;
2. Вътрешни лица – дефиниране на вътрешните за дружеството лица и тясно свързаните с тях лица, задължения за изготвяне и своевременно актуализиране на списъци на вътрешни лица, съдържание и формат за изготвяне и поддържане, начини и срокове за оповестяване;
3. Сделки на заемащите ръководни постове в публичното дружество и тяхното оповестяване – адресати, съдържание, начин и срокове за оповестяване, търговия по време на забранителен срок;
4. Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност съгласно българското и европейското законодателства в случай на неправомерно поведение във връзка с притежавана и/или незаконосъобразно разкрита вътрешна информация.

В панелните дискусии по програмата на семинара ще вземат участие експерти от КФН, които ще направят коментари и анализ на новоприетата нормативна уредба. Предвидени са сесии за въпроси и отговори по отделните теми.

Регистрационните форми за участие следва да бъдат изпратени на електронната поща на АДВИБ – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или по факс 02/9804881 най-късно до 25.10.2016 г.
Семинарът е предназначен за членове на корпоративните ръководства, директори за връзки с инвеститори, юристи, представители на инвестиционни посредници, финасови директори и одитори на публични дружества и други емитенти на ценни книжа.

Програма

   

12 октомври 2016

Capital Fort, София

Водещи макроикономисти и анализатори - в първата Bloomberg конференция The Next Big Thing


Събитието е по повод една година от старта на Bloomberg TV Bulgaria в ефир

Първата Bloomberg конференция в България - The Next Big Thing – Reshaping the Economy - ще се проведе на 12 октомври в Capital Fort, София. С нея единственият международен бизнес канал, адаптиран към местната аудитория - Bloomberg TV Bulgaria - ще отбележи първата годишнина от старта си в ефир.

The Next Big Thing ще засегне теми, свързани с глобалните предизвикателства, икономическите тенденции, иновациите, новите бизнес модели и цифровизация, енергията на бъдещето и други. Фокусът ще падне върху факторите, които влияят на „преструктурирането на икономиката“ в световен и локален мащаб, а изводите ще направят топ експерти по макроикономика и анализатори от Bloomberg, които ще участват в конференцията.

Сред основните панелисти в The Next Big Thing са Дейвид Пауъл, главен макроикономист на Bloomberg, редакторът Джеймс Гомес и журналистът Кумута Раманатан от Bloomberg LP. Сред гост-лекторите на конференцията са проф. Вал Маринов от Центъра за научни изследвания и инженерство в университета на Северна Дакота, д-р Валери Сербезов, основател на Nanotechplasma, макроикономистът Евгений Кънев - управляващ партньор на Maconis, Пламен Бобоков, председател на Съвета на директорите на „Приста Ойл Груп“, д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България, Костадин Сирлещов, съдружник и оглавяващ отдел Енергетика CMS Cameron McKenna, Божидар Нейчев, управляващ съдружник за Югоизточна Европа на PwC, Илиан Георгиев - изпълнителен директор на БАКБ, Тодор Ванев – главен икономист на Българска банка за развитие и други.

Конференциите на Bloomberg по цял свят събират влиятелни личности, мениджъри, експерти, предприемачи и анализатори, за да създават полезно съдържание и дебат по най-важните теми и проблеми на световната икономика.

Актуална информация за събитието можете да намерите на: http://tnbt.bloombergtv.bg/

Bloomberg Conference THE NEXT BIG THING се провежда с подкрепата на Българска банка за развитие – генерален партньор, Българо-американска кредитна банка, OPEL, PwC и Carducci.

За регистрация: http://tnbt.bloombergtv.bg/?utm_source=move&;utm_medium=email&utm_campaign=schedule
Всички членове на АДВИБ ползват отстъпка при регистрация. При интерес, моля свържете се с нас за получаване на промо код.

   

03 Май 2016 г.

GEORGESON и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България организират Workshop: " SHAREHOLDER ACTIVISM IN EUROPE".
Събитието ще се проведе на 13 май 2016 г. от 14 часа в хотел Арена Ди Сердика.
Приложено представям покана и дневен ред.
В случай, че проявявате интерес, моля да заявите своето участие най-късно до 10 май 2016 г. на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на тел: 02 9882413.
Местата са ограничени.
Събитието е безплатно за членове на АДВИБ.

   

14 Март 2016 г.

SAVE THE DATE!
THE 2016 NIRI ANNUAL CONFERENCE

В периода 5-8 юни в Сан Диего, САЩ се се проведе Гошната Конференция на NIRI. Конференцията е най-голямото IR събитие в световен мащаб и всяка година среща стотици представители на професията, доставчици на IR услуги и водещи лектори.

Събитието се провежда в рамките на 4 дни и е съпътствано от ежедневни изложения, интересни сесии, възможност за кариерно развитие, семинари и срещи, спортни и развлекателни мероприятия, организирани от домакините NIRI и спонсорите на Конференцията.

АДВИБ, като партньорска организация на NIRI има удоволствието да предостави преференциални условия за участие на своите членове, а именно: USD 1 095.
Цената включва: участие във всички събития на четиридневната програма, материали от Конференцията, кафе паузи, обяди и участия във вечерните коктейли и приеми на спонсорите.

Мястото на конференцията е MANCHESTER GRAND HYATT HOTEL, къдете участниците могат да ползват преференциални условия за настаняване.

Повече информация за събитието можете да намерите и на електронната страница на Конференцията www.niri.org/conference

Регострационна форма

   

24 Февруари 2016г.

THOMSON REUTERS И АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

имат удоволствието да ви поканят на Семинар на тема: "Thomson Reuters answers to the corporate treasury and investor relations".
24 Февруари 2016г. 14:30 – 17:30
Хотел Арена Ди Сердика, зала Сердика
ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА!
Програмата и покана за семинара.
Това е безплатен семинар за най-активните български директори за връзки с инвеститорите, финансови директори на публични компании и служители в отдели „corporate treasury“
Работният език на семинара е английски език (без симултанен превод). Кафе паузата е осигурена от Thomson Reuters
Местата са ограничени. За регистрация се свържете с нас на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или +359 2 98824113, най-късно до 15.02.2016г.

   

24 Ноември 2015 г.

Асоциация на индустриалния капитал в България организира поредица от срещи в областните градове на страната с цел да бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и да бъде предоставена информация за възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014 - 2020 г.

Втората среща ще се състои на 2 декември 2015 г. (сряда) от 10:00 часа (регистрация в 9:30 часа), в град Русе, хотел „Космополитън“, зала „Grand Hall“.

С настоящото отправяме покана към членовете на АДВИБ от област Русе и ръководствата на техните дружества да се включат в срещата.

За повече информация, моля, запознайте се с приложените покана и програма.

Моля да потвърдите Вашето участие при възможност в срок до 30 ноември 2015 г. на следните координати:

тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56
e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Лице за контакт: Валентина Радева

Покана

Програма

   

27 януари 2016 г.

IR 2016 – The Conference of Investor Relations Community (IR Club)

Hotel Jumeirah,
Франкфурт, Германия

Повече информация за събитието тук http://www.ir-community.de/

   

16 – 18 ноември 2015 г.

GLOBAL IR FORUM

Ню Йорк, САЩ

GLOBAL IR FORUM е едно от най-значимите и мащабни събития по връзки с инвеститорите в света.
Предвид дългогодишното партньорство на нашата Асоциация с National Investor Relation Institute и IR Magazine, за членовете на АДИБ организаторите любезно са предоставили преференциална такса за регистрация и участие, а именно $195. Поканата включва участие във форума и церемонията по награждаване на Global Top 50 best IR programs.

Регистрация за събитието можете да извършите чрез приложената регистрационна форма, както и на електронната страница на събитието www.irmagazine.com/events/ir-magazine-conference-awards/global-investor-relations-forum-14/ , както и на www.niri.org/learn

Възползвайте се от възможността да станете част от глобалния IR свят, да създадете ползотворни контакти, да обмените опит с колеги и съмишленици.
За повече информация можете да се свържете с нас на: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или +35929882413


   

26 ноември 2015 г.

ІІІ Международна конференция по връзки с инвеститорите, организирана от AERI

Мадрид, Испания

След успешните международни конференции през 2009 г. и 2012 г., и двете с над 100 участници от различни страни, това е третата международна Конференция по връзки с инвеститорите на Испанската Асоциация по връзки с инвеститорите.

Повече информация за конференцията можете да намерите на електронната страница на събитието http://aeri.es/irconference/

Членовете на АДВИБ ползват преференции при регистрация.

   

3 декември 2015 г.

IR LOUNGE 2015

Schokoladenmuseum
Köln, Германия

Повече информация за събитието тук http://www.net-federation.de/aktuell/events/idx/72/investor-relations-lounge-2015
Заявки за участие можете да изпращате на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Участието е безплатно.

   

10 декември 2015 г.

Kepler Cheuvreux’s IR Summit
Брюксел, Белгия
Събитето се провежда с подкрепата на
13 европейки IR Асоциации,
между които и АДВИБ
Повече информация тук

   

14 октомври 2015 г.

Годишна Конференция на Австрийската Асоциация по връзки с инвеститорите C.I.R.A.
Vienna, Austria
Повече информация тук

   

1 октомври 2015 г.

Международна Конференция по връзки с инвеститорите на
Испанската Асоциация по връзки с инвеститорите
Madrid, Spain
Повече информация тук

   

24-25 септември 2015 г.

Международна конференция “IR ДНЕС – В ОКОТО НА ТИГЪРА?”

Уважаеми Колеги, Приятели и партньори на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България,

През 2015 г. година Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България празнува своята 10 – годишнина като организация, която през целия си период на съществуване е способствала за обединяване на интересите и повишаване на квалификацията на своите членове, подобряване на инвестиционния климат в България и въвеждане на високи стандарти за представяне на българските публични компании пред инвеститорите в страната и чужбина.

Десет години след нейното учредяване Асоциацията обединява близо 100 директори за връзки с инвеститорите на листвани български компании.
По повод 10 –годишнината от учредяването на Асоциацията организирахме на 24-25 септември 2015 г. Международна конференция “IR ДНЕС – В ОКОТО НА ТИГЪРА?”

Очакваме като делегати на конференцията да присъстват всички наши членове и международни партньори, които в десетгодишния период на нашето съществуване са ни подкрепяли.
Членове на корпоративните ръководства и директорите за връзки с инвеститорите на българските компании, финансови анализатори, инвестиционни посредници, финансови медии и други участници на капиталовия пазар ще имат възможност да се запознаят и да почерпят опит от водещи международни експерти в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и връзки с инвеститорите.

И за да бъде празника ни завършен ще отличим най-добрите директори за връзки с инвеститорите. Наградите ще бъдат връчени на церемония - Годишни IR награди 2015 г. Класацията ще бъде извършена въз основа на проведено независимо проучване сред финансови анализатори, институционални инвеститори и други участници на капиталовия пазар.

Информацията за конференцията е достъпна на електронната страница на мероприятието тук

ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ В СОФИЯ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО IR СЪБИТИЕ В БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНА!

   

16 септември 2015 г.

Годишна конференция на ME IRSociety
The Address Dubai Mall, Dubai
Повече информация тук

   

13-17 ЮНИ 2015 г.

2015 NIRI ANNUAL CONFERENCE
Hyatt Regency Chicago
Chicago, IL, USA

Повече информация за събитието тук

   

1-2 ЮНИ 2015 Г.

18 DIRK- CONFERENCE
Frankfurt am Main, Germany

Повече информация за събитието тук

   

Страница 1 от 2