payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2011

24 февруари 2011

На 24.02.2011 г. се проведе среща на Националната комисия по корпоративно управление. На срещата беше обсъждано бъдещото съставяне на индекс, включващ компаниите с най-добро корпоративно управление.

Пълен текст

   

11 февруари 2011

Борсата в Хонконг може да се обедини с Nasdaq
Борсата в Хонконг – Hong Kong Exchanges and Clearing, може да потърси за обединение считания за технологичен пазар Nasdaq или чикагската опционна борса CBOE по пътя си към първото място сред борсовите оператори в света, пише Ройтерс.

Пълен текст

   

9 февруари 2011

NYSE Euronext потвърди, че води преговори за сливане с Deutsche Boerse
Немският борсов оператор Deutsche Boerse води преговири за сливане с основния си конкурент – NYSE Euronext, като вече има официално потвърждение на появилата се по-рано информация.

Пълен текст

   

9 февруари 2011

LSE е в напреднали преговори за сливане с оператора на борсата в Торонто
Лондонската фондова борса (London Stock Exchange - LSE) е обявила, че е в „напреднали“ преговори с компанията TMX Group, оператор на фондовата борса в Торонто, за евентуално сливане, предаде ВВС.

Пълен текст

   

9 февруари 2011

На 09.02.2011 г. в КФН се проведе среща между Централен депозитар АД и Председателите на Асоциациите на участниците на капиталовия пазар. Повод за срещата беше изразеното недоволство от страна на организациите относно повишението на таксите на Централен депозитар АД чрез въвеждането от 01.02.2011 г. на нова Тарифа. В резултат на проведената среща се стигна до решение Централен депозитар АД да коригира своята Тарифа и да я представи на инвестиционната общност на 01.03.2011 г.

Пълен текст

   

3 февруари 2011


Главната награда на победителя в националния конкурс “Социално отговорна компания на годината” на в.”Пари” – Лукойл връчи Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика.
Финалистите в другите категории са както следва:
Социална отговорност към служителите – Мобилтел; Социална отговорност към околната среда - Солвей Солди; Етичност и отговорност към заинтересованите страни – Кока Кола; Участие в проекти с дългосрочен и общественополезен ефект – Астра Зенека; Благотворителност - Vivacom

Пълен текст

   

3 февруари 2011

КФН прие проект на Тарифа за таксите, събирани от надзорната институция
На свое заседание от 2 февруари 2011 г . КФН прие окончателен проект на Тарифа за таксите, събирани от надзорната институция. Този вариант на проект беше представен пред браншовите организации, членове на Консултативния съвет, на 18 януари 2011 г. и в голяма степен бе съобразен  с предложенията, направени от бизнеса, а именно размерът на таксите да бъде увеличен средно с 50% , а не средно със 100%, както беше залегнало в първия вариант. Браншовите организации подкрепиха проекта за Тарифа на КФН  и в тази връзка изпратиха писма до председателя на КФН. Според тях  този вариант е съотносим към обективната ситуация на финансовите пазари и едновременно с това е белег за постигната  висока степен на диалогичност между регулаторната институция и бизнеса.
Предстои проектът на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, да бъде изпратен на Министерски съвет и на Министерство на финансите.

Източник: http://www.fsc.bg/

   

2 февруари 2011

АДВИБ съвместно с АИКБ представи становище пред БФБ - София АД и КФН относно предложени от регулирания пазар на ценни книжа промени в Правилника.
Становище

   

24 януари 2011

На 24.01.2011 г. по инициатива на Централен депозитар АД се проведе среща с организациите, работещи на капиталовия пазар. На срещата Централен депозитар АД представи проект на нова Тарифа за таксите.

Повече информация можете да намерите тук.

   

20 Януари 2011

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с централните депозитари на ценни книжа, както и с хармонизирането на определени аспекти при сетълмента на ценни книжа в ЕС

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно евентуалните стъпки в областта на единната регулаторна рамка за централните депозитари на ценни книжа и хармонизирането на ключови аспекти относно сетълмента на ценни книжа.

Пълен текст

   

Страница 3 от 4