payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2012

24 Септември 2012

КОНСУЛТАЦИЯ НА ESMA ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРКЕТ - МЕЙКЪРИ И ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТА ЗА КЪСИТЕ ПРОДАЖБИ

Публичната консултация е на тема „Освобождаване на дейността на маркет  -  мейкърите и операциите на първичните дилъри съгласно Регламента за късите продажби” и стартира с публикуването на проект за насоки относно дейностите по поддържане ликвидността на пазара. Целта на обсъждането е да се преценят предложените критерии, които трябва да се прилагат при освобождаването на маркет - мейкъри и първични дилъри от задължения по Регламента за късите продажби, както и условията, които ще се разглеждат при оценката на прилагането им.

Пълен текст

 

20 Септември 2012

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА РИСКОВЕТЕ ПРИ ИНТЕРНЕТ ИНВЕСТИЦИИТЕ

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) отправя предупреждение към инвеститорите на дребно, особено към онези, които са се насочили към инвестиции в интернет пространството.

Във връзка със зачестилите жалби и сигнали за нерегламентирани дейности на фирми, предлагащи инвестиции в най-разнообразни, в т.ч. рискови или несъществуващи продукти, ESMA се обръща към инвеститорите на дребно с ценни съвети за това как да се предпазят от измами и подвеждащи реклами. Предупреждението насочва вниманието на потенциалните инвеститори към някои основни правила и елементарни начини да се избегнат многобройните рискове при инвестирането в Интернет.

Пълен текст

 

29 Август 2012

На 29 август 2012 от Народното събрание е внесен за разглеждане законопроект за изменение и допълнение  Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Становищата и предложения за изменение на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) и на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по законопроекта не са взети под внимание.

Пълният текст на закона  за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа може да видите тук.

   

27 Август 2012

ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Европейската комисия предприе инициатива за преразглеждане на Директивата за застрахователното посредничество (2002/92/ЕС) и в тази връзка публикува на своята официалната страница предложение за Директива отменяща Директива 2002/92/ЕС за застрахователното посредничество. Понастоящем тече дискусия по така направеното предложение.

Документите, свързани с предложението могат да бъдат намерени тук.

 

23 Август 2012

КФН ПРИЕ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИ НА CESR

КФН прие Указания за прилагане на насоките на CESR (Комитет на европейските регулатори за ценни книжа) за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, относно наименованията на фондовете, които съдържат словосъчетания, рефериращи към „паричен пазар”. Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, съдържат дефиниции на понятието European Money Market Funds (европейски фондове на паричния пазар или MMF) и критериите, на които трябва да отговарят фондовете, за да бъдат определени като някой от двата типа MMF -„краткосрочен фонд на паричния пазар” или „фонд на паричния пазар”. Насоките дефинират тези два типа фондове на паричния пазар с цел подобряване на защитата на инвеститорите, за които ще съществува гаранция, че колективните инвестиционни схеми, в чието наименование се съдържа изразът „краткосрочен фонд на паричния пазар” или „фонд на паричния пазар” отговарят на строго определени критерии.

Пълен текст

   

Страница 3 от 8