payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2012

19 Юли 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТ T2S И СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ГРУПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

На 19 Юли 2012 г. бе организирана Национална конференция по въпроси свързани с проект T2S и създаване на Национална Група на потребителите. На мероприятието бяха поканени представители на всички пазарни сегменти, имащи отношение към търговията с ценни книжа. Присъстващите бяха запознати с основните принципи на архитектурата и функционирането на проекта, с финансовите условия, етапите, както и с времевия график на реализация. Лектори бяха вишисти представители на T2S и председател на мрежата от Национални групи на потребителите по проекта, г-н Хавиер Кастило - ръководител на връзки с клиентите и г-н Росен Иванов - докладчик на мрежата от национални групи на потребителите. На Конференцията г-н Васил Големански - изпълнителен директор на ЦД представи идеен проект на Централен депозитар АД, разглеждащ възможните варианти на присъединяване към T2S със съответните предимства и недостатъци.

Пълен текст

 

9 Юли 2012

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (EIOPA)

Комисията за финансов надзор организира на 6 юли работна среща по повод посещението на г-н Patrick Hoedjes, директор "Операции" и г-н Kitzmantel, мениджър "ИТ проекти" към работната група по информационни технологии на EIOPA. В събитието взеха участие представители на застрахователни дружества, членове на Асоциацията на българските застрахователи и експерти от комисията. Представителите на EIOPA запознаха аудиторията с целите и дейността на Комисията по информационни технологии и данни към европейския надзорник.

Пълен текст

 

29 Юни 2012

УДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ТЪРГОВСКАТА СЕСИЯ

Считано от 2 юли 2012 година, понеделник, времетраенето на търговските сесии се променя, съгласно следния времеви график:

1. 09:30 - 10:00 Pre-trading

2. 10:00 - 10:10 Откриващ аукцион

3. 10:10 - 16:55 Непрекъсната търговия

4. 16:55 - 17:00 Закриващ аукцион

5. 17:00 - 17:30 Post-trading

Промяната е една от стъпките, които „Българска фондова борса – София“ АД предприе в изпълнение на заложените цели в "Стратегията за развитие на БФБ-София до края на 2012г.", с цел постигане на синхронизираност на условията за провеждане на търговските сесии с европейските пазари и създаване предпоставки за привличане на чуждестранни инвеститори.

   

28 Юни 2012

ESMA СТАРТИРА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО РЕГЛАМЕНТА ЗА ИЗВЪНБОРСОВИ ДЕРИВАТИ

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) започва Консултация относно Проект на технически стандарти към Регламента за извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (EMIR). Влизането в сила на Регламента EMIR е ключов елемент от програмата на ЕС, която е в отговор на ангажиментите, поставени от Г20 за засилване на финансовата регулаторна система на глобално ниво и постигането на по-стабилни и устойчиви пазари.

Пълен текст

 

7 Юни 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНФОРМИРАНОСТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

На 7 юни 2012 година, се проведе първата годишна конференция на тема: „Информираност и защита на потребителите на финансови услуги в България”, организирана от Комисия за финансов надзор.

Конференцията бе открита от г-жа Антония Гинева, член на Комисията за финансов надзор, отговарящ за защитата на потребителите, която презентира своя ресор като стратегически приоритет на КФН. Освен нея, панелисти бяха:

Пълен текст

   

Страница 4 от 8