payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2012

1 Юни 2012

НИКОЛАЙ ПОПОВ ПРИВЕТСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ОБЩНОСТ В КФН

На 1.06.2012 г., се проведе първа среща, инициирана от новия заместник-председател на КФН, отговарящ за надзора на инвестиционната дейност - господин Николай Попов, с представители на браншовите асоциации. Присъстваха представители на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциацията на българските банки (АББ), Асоциация на индустриалния капитал (АИК), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД), Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), Асоциацията за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (AДСИЦ).

Пълен текст

 

18 - 19 Май 2012

ПЪРВА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 18-19 Май 2012 година в хотел RIU Правец, гр. Правец се проведе първата годишна среща на членовете на асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в българия. 

Пълен текст

 

15 Май 2012

БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ ИМАТ ДОСТЪП ДО РУМЪНСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Българският и румънският централни депозитари сключиха споразумение за сътрудничество София, 15 май 2012 г. – Днес на официална церемония в София, изпълнителните директори на българския и румънския централни депозитари сключиха дългоочаквано споразумение за сътрудничество. Според подписания от Иван Димов и Адриана Танасою, изпълнителни директори на двата депозитара, документ, български компании вече може да се търгуват в Румъния и следователно да имат достъп до румънския капиталов пазар.

Пълен текст

   

25 Април 2012

ШЕСТАТА ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ "КАПИТАЛ 50: НАЙ-ДОБРИТЕ КОМПАНИИ НА БОРСАТА В БЪЛГАРИЯ "

На 25 април 2012г. се проведе шестата годишна класация "Капитал 50: Най-добрите компании на борсата в България "За трета поредна година "Софарма" е най-добрата публична компания в България в категорията "Големи капитализации". При малките дружества победителят е "Проучване и добив на нефт и газ", което е част от групата на "Химимпорт". Това показва шестата годишна класация "Капитал 50" (наследник на Дневник 100). Компанията с най-добро корпоративно управление е "Монбат", а първо място при дружествата със специална инвестиционна цел за имоти е "Адванс терафонд". Резултатите бяха обявени по време на конференцията на "Капитал" "Бъдещето на капиталовия пазар".

Дружествата са разделени според размера на пазарната им капитализация (над 25 млн. за големите и под това число за малките), след което са подредени на база теглови критерии - приходи, ръст на приходите, пазарна капиталзиация, ликвидност и марж на печалбата. Тази с най-малък краен ранг заема първото място. Взети са всички консолидирани отчети на публичните компании за 2011 г., предадени до края на март 2012 г. Отчетите са неодитирани, а за тези, които нямат какво да консолидират и имат значителни разминавания с одитираните данни, са взети последните. Броят на сключените сделки и пазарните капитализации за 2010 и 2011 г. са предоставени от Българската фондова борса.

Пълен текст

 

25 Април 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: "БЪДЕЩЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР"

На 25 Април 2012г. се проведе конференция на тема "Бъдещето на капиталовия пазар". Организаторите от в. "Капитал"  акцентираха върху надеждите и перспективите на БФБ-СОФИЯ в България, предизвикателствата пред българските компании за привличането на чужди инвеститори, както и представянето на резултатите от годишната класация "Капитал 50: Най-добрите компании на борсата в България".

Пълен текст

   

Страница 5 от 8