payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2012

17 Февруари 2012

СРЕЩА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КФН

На 17.02.2012 г. се проведе  среща на Консултативния съвет към Председателя на КФН по повод обсъждане на Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото. На срещата КФН представи проект на Програмата и беше дискутирана темата за защита на потребителите като  приоритетна функция на КФН, която представлява определен интерес за българското общество и финансовата ни система. Присъстваха представители на браншовите и партньорски асоциации на КФН, включени в Консултативния съвет към Председателя на КФН.

 

17 Февруари 2012

ПРОЕКТ  „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА”

На 17.02.2012 г. в гр. София, хотел Сити Бест Уестърн се проведе среща на функционалните експерти по проект  „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. По време на срещата бяха разисквани задачите, които следва да бъдат изпълнени в съответните пилотни браншове, график за провежданите мероприятия.

Пълен текст

 

9 Февруари 2012

КФН ПУБЛИКУВА ПЪРВИЯ БРОЙ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЮЛЕТИН НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА 2012 ГОДИНА

За приоритетите и дейностите в Работната програма на Европейския орган за ценни книжа и пазари през 2012 г. можете да прочетете в новия брой 1 на Официалния бюлетин на Комисията за финансов надзор.

Бюлетинът може да видите тук.

   

21 Февруари 2012

Асоциация на инвестиционните мениджъри в България публикува второто поредно издание на годишния обзор "АНАЛИЗ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В БЪЛГАРИЯ".

Анализът може да видите тук.

 

21 Февруари 2012

На 21.02.2012 г. се проведе втората среща на Националната работна група за обсъждане на стандартите за корпоративни действия и общи събрания на акционерите. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е представена в работната група чрез Председателя и Зам. Председателя на УС на организацията.

Стандартите за корпоративни действия може да видите тук.

   

Страница 7 от 8