payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2012

24 януари 2012

На  24 януари се проведе пресконференция, на която Комисията за финансов надзор представи за публично обсъждане проекта на Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото.
Председателят на КФН  г-н Стоян Мавродиев откри пресконференцията и представи стратегическата цел за защита на потребителите на небанковите финансови услуги. Подробна презентация бе изнесена от г-жа Антония Гинева, член на КФН.
Можете  да изпращате своите  предложения и препоръки относно Праграмата на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. както и и на eлектронната поща на АДВИБ Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. с оглед изготвяне на обобщено становище на Асоциацията по Проекта

 

Пълен текст

 

19 Януари 2012

На 19.01.2012 г. в Мадрид в хотел ME Madrid се проведе втората международна конференция по връзки с инвеститорите, организирана от Испанската Асоциация по връзки с инвеститорите (AERI). Конференцията беше посетена от 120 делегата – участници, лектори и спонсори от 10 страни. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България беше партньор на Испанската асоциация по връзки с инвеститорите при организиране на събитието.

Конференцията беше открита с приветствие от г-н Ignacio Cuenca – Председател на Испанската Асоциация по връзки с инвеститорите.
Конференцията продължи с изключително интересната презентация на Christopher Potts, Head of Economics & Strategy. CA Cheuvreux, който представи очакванията за
цялостния инвестиционен климат за 2012 г., тенденциите в световен и европейски мащаб.
Във втория панел с три презентации беше разгледана същността на инвестиционния процес - методологията на вземането на инвестиционно решение от страна на фондовете и инвестиционните компании. Лектори в този панел бяха  Mike Pinkney, José de la Rosa Rato – Amber Capital, Nic Rixon - Shirlaws Consulting.

Третият панел на конференцията протече под мотото:    Създаване на стойност посредством международна деверсифицирана акционерна база. Бяха разгледани процесите на таргетиране на инвеститори, привличане на международни капитали и възможността за набиране на средства чрез листвания на международни пазари. Лектори в този панел бяха Isabelle Dubé-Côté – NYSE Euronext, както и  Mark Simms и Rob Newman от King Worldwide Investor Relations

Пълен текст

 

17 януари 2012

На 17 януари 2012 г. в Централен Депозитар – АД се проведе първата учредителна среща на Работната група по Корпоративни действия, с основна цел хармонизация на международно признатите Стандарти за Корпоративни Действия (СКД)  с утвърдената пазарна практика и въвеждането им в България. На срещата бяха обсъдени принципите за функциониране на грапата и подхода при обсъждане на стандартите. Стандартите ще бъдат обсъждани със заинтиресованите лица и браншови организации. АДВИБ беше представена от Даниела Пеева – Председател на УС и София Аргирова – Зам. Председател на УС.

   

9 и 21 януари 2012

На 09.01.2012 и 21.01.2012 г. се проведоха две поредни заседания на Националната комисия по корпоративно управление, на които бяха обсъдени предстоящите промени в Националния кодекс за корпоративно управление. Беше прието решение проекта с промените да бъде съгласуван със всички организации, членове на Комисията.
   

Страница 8 от 8