payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2014

12 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

IR SUMMIT 2014 - “Adapting to a changing world”

Paris,France

Събитието се провежда в партньорство с 12 европейски IR организации между които и АБИРД.

Повече информация за събитието и програма тук

 

24-26 Октомври 2014 г.

Годишна среща на членовете на АДВИБ

На 24-26 октомври в гр. Трявна се проведе регулярната Годишна среща на членовете на АДВИБ.

В първия ден от срещата членовете на Асоциацията се срещнаха с експерти от съответните дирекции на Комисията за финансов надзор, с които обсъдиха всички важни въпроси, касаещи изпълнението на задълженията на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, възникналите през последната година казуси, както и предотвратяването на порочни практики от страна на емитентите при осъществяване на тяхната дейност. Комисията за финансов надзор беше представена от следните експерти: Десислава Ласкова – началник на отдел „Инвестиционни посредници, управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми и пазари на ценни книжа”; Ивайло Аврамов – началник на отдел „Емитенти на ценни книжа, публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел” и Цветана Илкова – главен експерт в отдел „Дистанционен надзор”.

През втория ден от срещата участниците бяха запознати с новостите и тенденциите в Европейската регулация и в частност с Препоръките на Европейската комисия към съдържанието на докладите „Спазвай или обяснявай”, изготвяни от публичните дружества в изпълнение на НККУ, както и с предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление.

Директорите за връзки с инвеститорите се запознаха със съществуващите в световен мащаб сертификационни програми в областта „Връзки с инвеститорите”

Годишната среща приключи с тийм билдинг програма в края на втория ден.

Снимки; Снимки

 

23 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

Москва, Русия

VII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС IR- CASES

На 23.09.2014 г. започна приемът на документи за VII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС IR- CASES, организиран от Руския алианс за развитие на финасви комуникации и връзки с инвеститорите /АРФИ/, с който АБИРД има подписан меморандум за сътрудничество.

Темата на конкурса през 2014 г. „Опитът при изграждане на IR дейността с новите категории инвеститори в нови региони на света, използвайки най-новите формати на финансиране."

На електронната страница на АРФИ, в раздел Конкурс (http://www.arfi.ru/rus/1576) ще намерите история на конкурса и всички случаи, които са били награждавани.

Вашите материали за конкурса можете да изпращате на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 5 Декември

Повече информация за конкурса, можете да намерите на


Контакт за обсъждане на материалите:

Станислав Мартюшев,

НП "АРФИ", Изпълнителен директор

Моб.тел. +7 (962) 998-56-97

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

https://www.linkedin.com/in/mrsmart

   

04 Юли 2014 г.

На 04.07.2014 г. в гр. София, Гранд Хотел София се проведе Годишното Общо събрание на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.
Общото събрание прие доклада и отчета на УС на Асоциацията за 2013 г., както и одобри бюджет и Програма за развитие на сдружението през 2015 г.

Членовете на организацията взеха участие и в дискусионен семинар на тема: Регулации и приложими практики относно възнагражденията на корпоративните ръководства на публичните дружества. Лектори на семинара бяха експерти от КPMG Bulgaria.

 

28.05.2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 04.07.2014 г. от 11:00  часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1 ”при следния дневен ред:

 

  1. 1.Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2013 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2013 г.
  2. 2.Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2015 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2015 г.
  3. 3.Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2015 г. и срока на неговото внасяне.  Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2015 . и срока за неговото внасяне
  4. 4.Приемане на бюджет на АДВИБ за 2015 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2015 г.

              Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител. Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Устава на Асоциацията всеки член може да представлява не повече от трима други членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените членове. Регистрацията на участниците започва в 10.30 часа.

            Предвидено е заедно с Общото събрание на Асоциацията да бъде представена и презентация на тема: «Създаване, прилагане и отчитане на Политики за възнагражденията – международен опит и прилагане в България». Презентация ще бъде представена от експерти на КПМГ България.

Програма за мероприятието  на 04.07.2014 г.:

10:30 – 11:00 часа – посрещащо кафе и регистрация за Общото събрание 

11:00 часа – начало на Общото събрание при наличие на кворум

12:00 часа – начало на Общото събрание при липса на кворум

13:00 – 13:30 часа – обяд 

13:30 – 14:30 часа - Презентация на тема : «Създаване, прилагане и отчитане на Политики за възнагражденията – международен опит и прилагане в България»

В случай че проявявате интерес към презентацията и/или имате намерение да вземете участие в Общото събрание следва да попълните заявка в срок до 01.07.2014 г. Участието за членове на АДВИБ е безплатно.

Материали: Материали; Материали; Материали; Материали; Материали.


   

Страница 1 от 2