payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2015

24 Септември 2015г.

Годишното Общо събрание на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Общото събрание на Асоциацията прие решение за промяна в състава на Управителния съвет на организацията, а именно: Освободи като членове на УС Геновена Хаджидимитрова и Анна Фотева и избра на тяхно място Антон Филипов и Иван Чакалов.

Използвам възможността да благодаря на колегите Геновена Хаджидимитрова и Анна Фотева за тяхната работа през последните 10 години. Бих искала да ги уверя, че независимо от оттеглянето им от Управителния съвет ние ще продължим да разчитаме в бъдеще на тях.

На новите членове на УС – Антон Филипов и Иван Чакалов желая много здраве и успехи в бъдещата им работа!

 

16 – 18 ноември

GLOBAL IR FORUM

National Investor Relation Institute и IR Magazine организират GLOBAL IR FORUM, който ще се проведе на 16 – 18 ноември , 2015 в Ню Йорк, САЩ

GLOBAL IR FORUM е едно от най-значимите и мащабни събития по връзки с инвеститорите в света.

Предвид дългогодишното партньорство на нашата Асоциация с National Investor Relation Institute и IR Magazine, за членовете на АДИБ организаторите любезно са предоставили преференциална такса за регистрация и участие, а именно $195. Поканата включва участие във форума и церемонията по награждаване на Global Top 50 best IR programs.

Регистрация за събитието можете да извършите чрез приложената регистрационна форма, както и на електронната страница на събитието, както и на www.niri.org/learn

Възползвайте се от възможността да станете част от глобалния IR свят, да създадете ползотворни контакти, да обмените опит с колеги и съмишленици.

Регистрационна форма

 

24-25 септември 2015 г

Международна конференция “IR ДНЕС – В ОКОТО НА ТИГЪРА?”

Уважаеми Колеги, Приятели и партньори на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България,

През 2015 г. година Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България празнува своята 10 – годишнина като организация, която през целия си период на съществуване е способствала за обединяване на интересите и повишаване на квалификацията на своите членове, подобряване на инвестиционния климат в България и въвеждане на високи стандарти за представяне на българските публични компании пред инвеститорите в страната и чужбина.

Десет години след нейното учредяване Асоциацията обединява близо 100 директори за връзки с инвеститорите на листвани български компании.
По повод 10 –годишнината от учредяването на Асоциацията организирахме на 24-25 септември 2015 г. Международна конференция “IR ДНЕС – В ОКОТО НА ТИГЪРА?”

Очакваме като делегати на конференцията да присъстват всички наши членове и международни партньори, които в десетгодишния период на нашето съществуване са ни подкрепяли.
Членове на корпоративните ръководства и директорите за връзки с инвеститорите на българските компании, финансови анализатори, инвестиционни посредници, финансови медии и други участници на капиталовия пазар ще имат възможност да се запознаят и да почерпят опит от водещи международни експерти в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и връзки с инвеститорите.

И за да бъде празника ни завършен ще отличим най-добрите директори за връзки с инвеститорите. Наградите ще бъдат връчени на церемония - Годишни IR награди 2015 г. Класацията ще бъде извършена въз основа на проведено независимо проучване сред финансови анализатори, институционални инвеститори и други участници на капиталовия пазар.

Информацията за конференцията е достъпна на електронната страница на мероприятието тук

ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ В СОФИЯ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО IR СЪБИТИЕ В БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНА!


   

23 Юни 2015 г.

Предварително съгласуване на работен проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България предоставя на своите членове за предварително съгласуване работен проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, мотиви и таблицата за транспониране, относно въвеждането в българското законодателство на Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО, както и съобразяване на законодателството с някои регламенти в областта на капиталовите пазари, предоставен от МФ – РГ 26.
Срок за изпращане на бележки и становища 30.06.2015 г.

ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Мотиви

Таблицата за транспониране

 

26 Май 2015 г.

"Изграждането на съюз на капиталовите пазари в Европа"

На 26.05.2015 г. в София се проведе дискусия: "Изграждането на съюз на капиталовите пазари в Европа" с участието на г-н Стефан Сапунджиев, представител на Генерална дирекция Финансова стабилност, финансови услуги и Съюз на капиталовите пазари на Европейската комисия.
В срещата взеха участие г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България, г-жа Аглика Цветанова, съветник Икономическо управление и Европейски семестър, представители на академичната общност и бизнеса в България.
На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с основните проблеми при изграждането на съюза на капиталовите пазари в Европа, сроковете за изработване на План за действие, както и бяха коментирани получените становище по Зелената книга за изграждане на капиталовите пазари.

Презентация на г-н Стефан Сапунджиев.

   

Страница 2 от 3