payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2016

22 Април 2016 г.

На 15-17 април 2016 г. се проведе Годишната среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която присъстваха 40 колеги от различни публични компании и други емитенти на ценни книжа.

Срещата премина ползотворно при обсъждане на следните теми:

1. Предстоящите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа: съдържание на годишните отчети; съдържание и форми на междинните отчети/справки; промени в режима за оповестяване на информация и търговите предложения, налагани санкции от регулатора. След влизане в сила на промените в ЗППЦК АДВИБ ще отправи официално питане към КФН относно съдържанието на тримесечните справки за дейнстта за дружествата, които желаят да се възползват от тази възможност.
2. Предстоящите промени в Закона за независимия финансов одит в частта за функциите и отговорностите на одитните комитети. След проведената дискусия АДВИБ представи на 21.04.2016 г. пред Министерство на финансите на Р България становище по проекта за нов закон. Приложено представяме становището.
3. Предстоящи промени в Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Разгледани бяха новите положения в предложения проект, както и приложимото европейско законодателство. След влизане в сила на промените в Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти ще бъде проведено допълнително обучение.
4. Промени в Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно Принципите на корпоративно управление на ОИСР. Бяха представени промените в Националния кодекс за корпоративно управление, приети от Националната комисия по корпоративно управление на 11.04.2016 г. Приложено представяме изменения Национален кодекс, с отбелязване на новите моменти.

Представяме презентациите от Годишната среща.

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Презентация 4


 

14 Март 2016 г.

SAVE THE DATE!
THE 2016 NIRI ANNUAL CONFERENCE

В периода 5-8 юни в Сан Диего, САЩ се се проведе Гошната Конференция на NIRI. Конференцията е най-голямото IR събитие в световен мащаб и всяка година среща стотици представители на професията, доставчици на IR услуги и водещи лектори.

Събитието се провежда в рамките на 4 дни и е съпътствано от ежедневни изложения, интересни сесии, възможност за кариерно развитие, семинари и срещи, спортни и развлекателни мероприятия, организирани от домакините NIRI и спонсорите на Конференцията.

АДВИБ, като партньорска организация на NIRI има удоволствието да предостави преференциални условия за участие на своите членове, а именно: USD 1 095.
Цената включва: участие във всички събития на четиридневната програма, материали от Конференцията, кафе паузи, обяди и участия във вечерните коктейли и приеми на спонсорите.

Мястото на конференцията е MANCHESTER GRAND HYATT HOTEL, къдете участниците могат да ползват преференциални условия за настаняване.

Повече информация за събитието можете да намерите и на електронната страница на Конференцията www.niri.org/conference

Регистрационна форма

 

19 Януари 2016 г.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Института на вътрешните одитори в България сключиха меморандум за сътрудничество.

Сред целите на Меморандума са:

• Сътрудничество между двете организации с оглед повишаване на прозрачността и стандартите за разкриване на информация;
• Подпомагане на процеса на създаване на благоприятна икономическа и обществена среда за привличане на национални и чуждестранни инвеститори в пабличните компании в България
• Повишаване на квалификацията на членовете на двете организации

Двете организации ще прилагат различни форми на сътрудничество, като: участие в съвместни мероприятия, организиране на съвместни обучения, обмен на информация, обмен на експертна помощ и разработване на съвместни документи.


За Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) www.abird.info
АДВИБ e представителна професионална организация на ДВИ в страната с 10-годишна история. Тя обединява ДВИ на над 100 публични компании и други емитенти на ценни книжа.

Целите на АДВИБ са:
• Обединяване на интересите на нейните членове и подпомагане дейността на директорите за връзки с инвеститорите при изпълнение на техните задължения;
• Сближаване на регулативната рамка в областта на капиталовите пазари и корпоративното управление с достиженията на правото на страните от ЕС;
• Изработване на предложения за необходимата нормативна база, регламентираща развитието на дейността;
• Защита на правата и интересите на членове на Асоциацита пред регулативните органи за финансов надзор и пред всички други лица и институции – участници на капиталовия пазар;
• Подпомагане създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за националния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната;
• Повишаване на квалификацията на директорите за връзки с инвеститорите;
• Повишаване на статута на връзките с инвеститорите като стратегическа корпоративна функция;
• Повишаване на стандартите за разкриване на информация за инвеститорите.

За Института на вътрешните одитори в България(ИВОБ) http://www.iiabg.org/

ИВОБ е изключителен представител за България на Международния институт на Вътрешните одитори - глобална Асоциация на вътрешните одитори, основана през 1941 г. и обединяваща над 175 000 професионалисти от целия свят.
ИВОБ е основан през юни 2003 г. и до настоящия момент има повече от 400 членове – професионалисти в областта на вътрешния одит, финансовия контрол и управление на риска. Членовете на ИВОБ работят във всички сфери на бизнеса – частни компании, банки, застрахователни дружества и организации от публичния сектор.
ИВОБ е член на Европейската конфедерация на институтите на вътрешните одитори – организация обединяваща институти от 35 европейски страни и Средиземноморието, с над 400 000 членове.

   

12 Януари 2016

THOMSON REUTERS И АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

имат удоволствието да ви поканят на Семинар на тема: "Thomson Reuters answers to the corporate treasury and investor relations".
24 Февруари 2016г. 14:30 – 17:30
Хотел Арена Ди Сердика, зала Сердика
ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА!
Програмата и покана за семинара.
Това е безплатен семинар за най-активните български директори за връзки с инвеститорите, финансови директори на публични компании и служители в отдели „corporate treasury“
Работният език на семинара е английски език (без симултанен превод). Кафе паузата е осигурена от Thomson Reuters
Местата са ограничени. За регистрация се свържете с нас на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или +359 2 98824113, най-късно до 15.02.2016г.

   

Страница 3 от 3