payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

20 март 2012

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД".

На  20 март 2012 г. бе организирана и проведена кръгла маса на тема: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД".

В дискусията, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, участваха заместник–министърът на финансите Боряна Пенчева, представители на КФН, на НОИ, на синдикални и работодателски организации, на инвестиционната общност и др.

Участниците се обединиха около становището, че предвижданите промени ще благоприятстват активното управление на средствата във фонда и ще доведат за повишаване на доходността му.

Повече информация за срещата можете да намерите тук.

   

15 март 2012

СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА СТАНДАРТИТЕ ЗА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ И ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На 15.03.2012 г. се проведе среща на Националната работна група за обсъждане на стандартите за корпоративни действия и общи събрания на акционерите. Както вече ви информирахме Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е представена в работната група чрез Председателя и Зам. Председателя на УС на организацията.
На срещата бяха  обсъдени становищата от различните асоциации по стандарт 1 „Разпределяне на паричен дивидент или лихви” (Market Standard for Cash Distributions).
Следващото заседание на работната група е насрочено за 05.04.2012 г., на което ще бъде обсъден Стандарт 2 „Разпределяне на ценни книжа” -  (Market Standard for Securities  Distributions).

   

22 Февруари 2012

На 22.02.2012 г. на интернет страницата си ESMA информира потребителите и заинтересованите страни, че в допълнение към различните изисквания за информиране в Директива 2010/78 на Европейския съюз (т.н. Омнибус директива), информацията за проспектите ще бъде на разположение само на интернет страницата на съответния национален компетентен орган.  Тя ще бъде достъпна под една от формите, описани в член 14.4 от изменената Директива за проспектите, според който компетентният орган трябва да публикува на интернет страницата си всички одобрени проспекти в срок от 12 месеца или да има линк към публикувания проспект на страницата на регулирания пазар. Това е временно положение, защото настоящият проект на ESMA има за цел в бъдеще да публикува, съхранява, обновява и обменя информацията, събрана от всички национални компетентни органи.

   

20 Февруари 2012

ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ (НККУ)

На 20.02.2012 г. се проведе заседание на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ). По време на заседанието беше приет окончателен вариант на промените в Националния кодекс за корпоративно управление с цел подобряване на корпоративното управление на компаниите, повишаване на стандартите за разкриване на информация в небанковия финансов сектор и прозрачността.

   

17 Февруари 2012

СРЕЩА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КФН

На 17.02.2012 г. се проведе  среща на Консултативния съвет към Председателя на КФН по повод обсъждане на Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото. На срещата КФН представи проект на Програмата и беше дискутирана темата за защита на потребителите като  приоритетна функция на КФН, която представлява определен интерес за българското общество и финансовата ни система. Присъстваха представители на браншовите и партньорски асоциации на КФН, включени в Консултативния съвет към Председателя на КФН.

   

17 Февруари 2012

ПРОЕКТ  „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА”

На 17.02.2012 г. в гр. София, хотел Сити Бест Уестърн се проведе среща на функционалните експерти по проект  „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. По време на срещата бяха разисквани задачите, които следва да бъдат изпълнени в съответните пилотни браншове, график за провежданите мероприятия.

Пълен текст

   

9 Февруари 2012

КФН ПУБЛИКУВА ПЪРВИЯ БРОЙ НА ОФИЦИАЛНИЯ БЮЛЕТИН НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА 2012 ГОДИНА

За приоритетите и дейностите в Работната програма на Европейския орган за ценни книжа и пазари през 2012 г. можете да прочетете в новия брой 1 на Официалния бюлетин на Комисията за финансов надзор.

Бюлетинът може да видите тук.

   

21 Февруари 2012

Асоциация на инвестиционните мениджъри в България публикува второто поредно издание на годишния обзор "АНАЛИЗ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В БЪЛГАРИЯ".

Анализът може да видите тук.

   

21 Февруари 2012

На 21.02.2012 г. се проведе втората среща на Националната работна група за обсъждане на стандартите за корпоративни действия и общи събрания на акционерите. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е представена в работната група чрез Председателя и Зам. Председателя на УС на организацията.

Стандартите за корпоративни действия може да видите тук.

   

24 януари 2012

На  24 януари се проведе пресконференция, на която Комисията за финансов надзор представи за публично обсъждане проекта на Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото.
Председателят на КФН  г-н Стоян Мавродиев откри пресконференцията и представи стратегическата цел за защита на потребителите на небанковите финансови услуги. Подробна презентация бе изнесена от г-жа Антония Гинева, член на КФН.
Можете  да изпращате своите  предложения и препоръки относно Праграмата на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. както и и на eлектронната поща на АДВИБ Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. с оглед изготвяне на обобщено становище на Асоциацията по Проекта

 

Пълен текст

   

Страница 8 от 21