payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

19 Януари 2012

На 19.01.2012 г. в Мадрид в хотел ME Madrid се проведе втората международна конференция по връзки с инвеститорите, организирана от Испанската Асоциация по връзки с инвеститорите (AERI). Конференцията беше посетена от 120 делегата – участници, лектори и спонсори от 10 страни. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България беше партньор на Испанската асоциация по връзки с инвеститорите при организиране на събитието.

Конференцията беше открита с приветствие от г-н Ignacio Cuenca – Председател на Испанската Асоциация по връзки с инвеститорите.
Конференцията продължи с изключително интересната презентация на Christopher Potts, Head of Economics & Strategy. CA Cheuvreux, който представи очакванията за
цялостния инвестиционен климат за 2012 г., тенденциите в световен и европейски мащаб.
Във втория панел с три презентации беше разгледана същността на инвестиционния процес - методологията на вземането на инвестиционно решение от страна на фондовете и инвестиционните компании. Лектори в този панел бяха  Mike Pinkney, José de la Rosa Rato – Amber Capital, Nic Rixon - Shirlaws Consulting.

Третият панел на конференцията протече под мотото:    Създаване на стойност посредством международна деверсифицирана акционерна база. Бяха разгледани процесите на таргетиране на инвеститори, привличане на международни капитали и възможността за набиране на средства чрез листвания на международни пазари. Лектори в този панел бяха Isabelle Dubé-Côté – NYSE Euronext, както и  Mark Simms и Rob Newman от King Worldwide Investor Relations

Пълен текст

   

17 януари 2012

На 17 януари 2012 г. в Централен Депозитар – АД се проведе първата учредителна среща на Работната група по Корпоративни действия, с основна цел хармонизация на международно признатите Стандарти за Корпоративни Действия (СКД)  с утвърдената пазарна практика и въвеждането им в България. На срещата бяха обсъдени принципите за функциониране на грапата и подхода при обсъждане на стандартите. Стандартите ще бъдат обсъждани със заинтиресованите лица и браншови организации. АДВИБ беше представена от Даниела Пеева – Председател на УС и София Аргирова – Зам. Председател на УС.

   

9 и 21 януари 2012

На 09.01.2012 и 21.01.2012 г. се проведоха две поредни заседания на Националната комисия по корпоративно управление, на които бяха обсъдени предстоящите промени в Националния кодекс за корпоративно управление. Беше прието решение проекта с промените да бъде съгласуван със всички организации, членове на Комисията.
   

29 Ноември 2011

На 29.11.2011 г. в гр. София членовете на АДВИБ участваха в лекция на тема "Ролята на одитните комитети и вътрешния одит за предоствратяване на  финансови злоупотреби" с лектор Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA и Управляващ съдружник в JK&Partners.

Презентацията от мероприятието може да намерите тук.

   

28 Ноември 2011

На 28. 11. 2011 г. в гр. София се проведе Кръгла маса за обсъждане и прецизиране на Комплексен аналитичен доклад, по проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Пълен текст

   

24 Ноември 2011

На 24.11.2011 г. членове на УС на АДВИБ бяха гост-лектори в СУ Климент Охридски – Стопански факултет, като запознаха студентите с дейността на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и същността на дейността "Връзки с инвеститорите"

   

14 Ноември 2011

На 14.11.2011 г. се проведе заседание на Националната комисия по корпоративно управление, на което бяха обсъдени предложенията за промяна в Националния кодекс за корпоративно управление, включително беше разгледано и становището на АДВИБ за промени в Кодекса.

   

5 Ноември 2011

На 05.11.2011 членове на УС на АДВИБ участваха като лектори  в студентски семинар на тема: "Бизнесът и обществото – ръка за ръка. Практики за корпоративна социална отговорност и връзки с инвеститорите в България".

   

01 Ноември 2011

Изследване на тема "Социалните мрежи за финасови комуникации" на Руската асоциация по финансови комуникации и връзки с инвеститорите.

Версия на Английски език

Версия на Руски език

   

20 Октомври 2011

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 29.11.2011 г. от 14.00 часа в гр. София - 1000, ул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика при следния дневен ред:

Пълен текст

   

Страница 9 от 21