payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

22 Април 2016 г.

На 15-17 април 2016 г. се проведе Годишната среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която присъстваха 40 колеги от различни публични компании и други емитенти на ценни книжа.

Срещата премина ползотворно при обсъждане на следните теми:

1. Предстоящите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа: съдържание на годишните отчети; съдържание и форми на междинните отчети/справки; промени в режима за оповестяване на информация и търговите предложения, налагани санкции от регулатора. След влизане в сила на промените в ЗППЦК АДВИБ ще отправи официално питане към КФН относно съдържанието на тримесечните справки за дейнстта за дружествата, които желаят да се възползват от тази възможност.
2. Предстоящите промени в Закона за независимия финансов одит в частта за функциите и отговорностите на одитните комитети. След проведената дискусия АДВИБ представи на 21.04.2016 г. пред Министерство на финансите на Р България становище по проекта за нов закон. Приложено представяме становището.
3. Предстоящи промени в Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Разгледани бяха новите положения в предложения проект, както и приложимото европейско законодателство. След влизане в сила на промените в Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти ще бъде проведено допълнително обучение.
4. Промени в Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно Принципите на корпоративно управление на ОИСР. Бяха представени промените в Националния кодекс за корпоративно управление, приети от Националната комисия по корпоративно управление на 11.04.2016 г. Приложено представяме изменения Национален кодекс, с отбелязване на новите моменти.

Представяме презентациите от Годишната среща.

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Презентация 4


   

14 Март 2016 г.

SAVE THE DATE!
THE 2016 NIRI ANNUAL CONFERENCE

В периода 5-8 юни в Сан Диего, САЩ се се проведе Гошната Конференция на NIRI. Конференцията е най-голямото IR събитие в световен мащаб и всяка година среща стотици представители на професията, доставчици на IR услуги и водещи лектори.

Събитието се провежда в рамките на 4 дни и е съпътствано от ежедневни изложения, интересни сесии, възможност за кариерно развитие, семинари и срещи, спортни и развлекателни мероприятия, организирани от домакините NIRI и спонсорите на Конференцията.

АДВИБ, като партньорска организация на NIRI има удоволствието да предостави преференциални условия за участие на своите членове, а именно: USD 1 095.
Цената включва: участие във всички събития на четиридневната програма, материали от Конференцията, кафе паузи, обяди и участия във вечерните коктейли и приеми на спонсорите.

Мястото на конференцията е MANCHESTER GRAND HYATT HOTEL, къдете участниците могат да ползват преференциални условия за настаняване.

Повече информация за събитието можете да намерите и на електронната страница на Конференцията www.niri.org/conference

Регистрационна форма

   

19 Януари 2016 г.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Института на вътрешните одитори в България сключиха меморандум за сътрудничество.

Сред целите на Меморандума са:

• Сътрудничество между двете организации с оглед повишаване на прозрачността и стандартите за разкриване на информация;
• Подпомагане на процеса на създаване на благоприятна икономическа и обществена среда за привличане на национални и чуждестранни инвеститори в пабличните компании в България
• Повишаване на квалификацията на членовете на двете организации

Двете организации ще прилагат различни форми на сътрудничество, като: участие в съвместни мероприятия, организиране на съвместни обучения, обмен на информация, обмен на експертна помощ и разработване на съвместни документи.


За Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) www.abird.info
АДВИБ e представителна професионална организация на ДВИ в страната с 10-годишна история. Тя обединява ДВИ на над 100 публични компании и други емитенти на ценни книжа.

Целите на АДВИБ са:
• Обединяване на интересите на нейните членове и подпомагане дейността на директорите за връзки с инвеститорите при изпълнение на техните задължения;
• Сближаване на регулативната рамка в областта на капиталовите пазари и корпоративното управление с достиженията на правото на страните от ЕС;
• Изработване на предложения за необходимата нормативна база, регламентираща развитието на дейността;
• Защита на правата и интересите на членове на Асоциацита пред регулативните органи за финансов надзор и пред всички други лица и институции – участници на капиталовия пазар;
• Подпомагане създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за националния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната;
• Повишаване на квалификацията на директорите за връзки с инвеститорите;
• Повишаване на статута на връзките с инвеститорите като стратегическа корпоративна функция;
• Повишаване на стандартите за разкриване на информация за инвеститорите.

За Института на вътрешните одитори в България(ИВОБ) http://www.iiabg.org/

ИВОБ е изключителен представител за България на Международния институт на Вътрешните одитори - глобална Асоциация на вътрешните одитори, основана през 1941 г. и обединяваща над 175 000 професионалисти от целия свят.
ИВОБ е основан през юни 2003 г. и до настоящия момент има повече от 400 членове – професионалисти в областта на вътрешния одит, финансовия контрол и управление на риска. Членовете на ИВОБ работят във всички сфери на бизнеса – частни компании, банки, застрахователни дружества и организации от публичния сектор.
ИВОБ е член на Европейската конфедерация на институтите на вътрешните одитори – организация обединяваща институти от 35 европейски страни и Средиземноморието, с над 400 000 членове.

   

12 Януари 2016

THOMSON REUTERS И АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

имат удоволствието да ви поканят на Семинар на тема: "Thomson Reuters answers to the corporate treasury and investor relations".
24 Февруари 2016г. 14:30 – 17:30
Хотел Арена Ди Сердика, зала Сердика
ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА!
Програмата и покана за семинара.
Това е безплатен семинар за най-активните български директори за връзки с инвеститорите, финансови директори на публични компании и служители в отдели „corporate treasury“
Работният език на семинара е английски език (без симултанен превод). Кафе паузата е осигурена от Thomson Reuters
Местата са ограничени. За регистрация се свържете с нас на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или +359 2 98824113, най-късно до 15.02.2016г.

   

30 ноември 2015 г.

СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ 13/11/2015 НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Становище

   

24 Ноември 2015 г.

Асоциация на индустриалния капитал в България организира поредица от срещи в областните градове на страната с цел да бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и да бъде предоставена информация за възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014 - 2020 г.

Втората среща ще се състои на 2 декември 2015 г. (сряда) от 10:00 часа (регистрация в 9:30 часа), в град Русе, хотел „Космополитън“, зала „Grand Hall“.

С настоящото отправяме покана към членовете на АДВИБ от област Русе и ръководствата на техните дружества да се включат в срещата.

За повече информация, моля, запознайте се с приложените покана и програма.

Моля да потвърдите Вашето участие при възможност в срок до 30 ноември 2015 г. на следните координати:

тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56
e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Лице за контакт: Валентина Радева

Покана

Програма

   

13 Ноември 2015 г.

В търговския регистър на дружествата с нестопанска цел е вписана промяна в състава на Управителния съвет на АДВИБ, а именно – като членове на УС са освободени Геновева Хаджидимитрова и Анна Фотева, а на тяхно място са вписани Иван Чакалов и Антон Филипов.
УС на АДВИБ прие за нов член на организацията Красимир Тахчиев, ДВИ на Спиди АД.

   

06 Ноември 2015г.

INVESTOR Finance Forum отново събира инвестиционния елит

Броени седмици ни делят от четвъртото издание на специализираната конференция за валутна търговия и инвестиции на българския пазар и в региона – INVESTOR Finance Forum – събитие, което се превърна в единствената по рода си годишна среща на компаниите от сектора с индивидуални и институционални инвеститори.

Форумът, който ще се проведе на 27 ноември в Интер Експо Център в София, си е поставил амбициозната цел да събере отново на едно място български и чуждестранни професионалисти и любители от сферата на валутната търговия и инвестициите.

Официалната програма, темите и лекторите на INVESTOR Finance Forum вече са достъпни на интернет страницата на конференцията.

Източник: Investor.bg

   

25 Септември 2015г.

ГОДИШНИ IR НАГРАДИ

На 25.09.2015 г. се проведе конкурса «ГОДИШНИ IR НАГРАДИ», организиран от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Конкурсът се проведе в следните категории:

КАТЕГОРИЯ «НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА»
КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ»
КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК»
КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА»
ГОЛЯМА НАГРАДА: «НАЙ-ДОБЪР ДВИ »

Класацията беше определена чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални инвеститори и портфолио мениджъри. Резултатите са определени въз основа на анкетна карта, която Българска фондова борса е изпратила до 40 респонденти за оценка на ДВИ в категориите на конкурса. В класацията участваха директори за връзки с инвеститорите на публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел. Анкетните карти бяха обобщени от жури в състав: г-жа Милена Ангелова - Асоциация на индустриалния капитал в България, г-н Иван Такев - Българска фондова борса – София АД, г-н Любомир Бояджиев - Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, г-н Петко Кръстев - Българска Асоциация на управляващите дружества и г-н Милен Марков - Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Наградите бяха връчени на официална церемония, проведена в Арена ди Сердика на 25.09.2015 г., където АДВИБ отпразнува и 10-тата си годишнина.

В КАТЕГОРИЯ «НАЙ ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА» наградата беше присъдена на Теодора Иванова – ДВИ на Агрия Груп Холдинг АД.

В КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ IR ИНИЦИАТИВИ» наградата получи Пелагия Виячева – ДВИ на Софарма АД.

В КАТЕГОРИЯ «НАЙ- ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ ЗА СТРАГЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РИСК» беше отличен Атанас Димитров – ДВИ на Адванс Терафонд АДСИЦ.

В КАТЕГОРИЯ «НАЙ-ДОБРИ КОМУНИКАЦИИ С ИНВЕСТИТОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА» наградата беше връчена на Николай Митанкин – ДВИ „Стара Планина Холд” АД.

С голямата награда за «НАЙ-ДОБЪР Директор за връзки с инвеститорите» беше отличена Даниела Пеева – ДВИ на „Монбат” АД.

Снимка

   

24 Септември 2015г.

Годишното Общо събрание на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Общото събрание на Асоциацията прие решение за промяна в състава на Управителния съвет на организацията, а именно: Освободи като членове на УС Геновена Хаджидимитрова и Анна Фотева и избра на тяхно място Антон Филипов и Иван Чакалов.

Използвам възможността да благодаря на колегите Геновена Хаджидимитрова и Анна Фотева за тяхната работа през последните 10 години. Бих искала да ги уверя, че независимо от оттеглянето им от Управителния съвет ние ще продължим да разчитаме в бъдеще на тях.

На новите членове на УС – Антон Филипов и Иван Чакалов желая много здраве и успехи в бъдещата им работа!

   

Страница 2 от 21