payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

16 – 18 ноември

GLOBAL IR FORUM

National Investor Relation Institute и IR Magazine организират GLOBAL IR FORUM, който ще се проведе на 16 – 18 ноември , 2015 в Ню Йорк, САЩ

GLOBAL IR FORUM е едно от най-значимите и мащабни събития по връзки с инвеститорите в света.

Предвид дългогодишното партньорство на нашата Асоциация с National Investor Relation Institute и IR Magazine, за членовете на АДИБ организаторите любезно са предоставили преференциална такса за регистрация и участие, а именно $195. Поканата включва участие във форума и церемонията по награждаване на Global Top 50 best IR programs.

Регистрация за събитието можете да извършите чрез приложената регистрационна форма, както и на електронната страница на събитието, както и на www.niri.org/learn

Възползвайте се от възможността да станете част от глобалния IR свят, да създадете ползотворни контакти, да обмените опит с колеги и съмишленици.

Регистрационна форма

   

24-25 септември 2015 г

Международна конференция “IR ДНЕС – В ОКОТО НА ТИГЪРА?”

Уважаеми Колеги, Приятели и партньори на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България,

През 2015 г. година Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България празнува своята 10 – годишнина като организация, която през целия си период на съществуване е способствала за обединяване на интересите и повишаване на квалификацията на своите членове, подобряване на инвестиционния климат в България и въвеждане на високи стандарти за представяне на българските публични компании пред инвеститорите в страната и чужбина.

Десет години след нейното учредяване Асоциацията обединява близо 100 директори за връзки с инвеститорите на листвани български компании.
По повод 10 –годишнината от учредяването на Асоциацията организирахме на 24-25 септември 2015 г. Международна конференция “IR ДНЕС – В ОКОТО НА ТИГЪРА?”

Очакваме като делегати на конференцията да присъстват всички наши членове и международни партньори, които в десетгодишния период на нашето съществуване са ни подкрепяли.
Членове на корпоративните ръководства и директорите за връзки с инвеститорите на българските компании, финансови анализатори, инвестиционни посредници, финансови медии и други участници на капиталовия пазар ще имат възможност да се запознаят и да почерпят опит от водещи международни експерти в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и връзки с инвеститорите.

И за да бъде празника ни завършен ще отличим най-добрите директори за връзки с инвеститорите. Наградите ще бъдат връчени на церемония - Годишни IR награди 2015 г. Класацията ще бъде извършена въз основа на проведено независимо проучване сред финансови анализатори, институционални инвеститори и други участници на капиталовия пазар.

Информацията за конференцията е достъпна на електронната страница на мероприятието тук

ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ В СОФИЯ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО IR СЪБИТИЕ В БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНА!


   

23 Юни 2015 г.

Предварително съгласуване на работен проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България предоставя на своите членове за предварително съгласуване работен проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, мотиви и таблицата за транспониране, относно въвеждането в българското законодателство на Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО, както и съобразяване на законодателството с някои регламенти в областта на капиталовите пазари, предоставен от МФ – РГ 26.
Срок за изпращане на бележки и становища 30.06.2015 г.

ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Мотиви

Таблицата за транспониране

   

26 Май 2015 г.

"Изграждането на съюз на капиталовите пазари в Европа"

На 26.05.2015 г. в София се проведе дискусия: "Изграждането на съюз на капиталовите пазари в Европа" с участието на г-н Стефан Сапунджиев, представител на Генерална дирекция Финансова стабилност, финансови услуги и Съюз на капиталовите пазари на Европейската комисия.
В срещата взеха участие г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България, г-жа Аглика Цветанова, съветник Икономическо управление и Европейски семестър, представители на академичната общност и бизнеса в България.
На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с основните проблеми при изграждането на съюза на капиталовите пазари в Европа, сроковете за изработване на План за действие, както и бяха коментирани получените становище по Зелената книга за изграждане на капиталовите пазари.

Презентация на г-н Стефан Сапунджиев.

   

16 Април 2015 г.

БЪЛГАРИЯ Е ВКЛЮЧЕНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ПРЕСТИЖНАТА КЛАСАЦИЯ НА IR MAGAZINE - IR MAGAZINE AWARDS – EUROPE 2015

За първа година IR Magazine включи България в престижната класация на IR Magazine Awards – Europe 2015 в категорията Регионални награди – Централна и Източна Европа.

Това стана възможно със съдействието и по настояване на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Българската организация представи убедителни доказателства пред организаторите на конкурса, че България следва да бъде включена в него.

Церемонията по награждаването ще се състои на 30.юни 2015 г. в Лондон. Това международно утвърдено събитие е посветено на най-доброто, което IR общността може да предложи на територията на цяла Европа, ознаменувайки успехите на тези лица и компании, които са лидери в областта на IR през 2015 г.

IR Magazine Awards са водещи международни награди, посветени на най-високите лидерски постижения в областта на връзките с инвеститорите. IR Magazine Awards - Европа е най-големият форум на водещи специалисти по връзки с инвеститорите в цяла Европа. Това ежегодно събитие събира на едно място елитни представители на индустрията за една нощ на огромно тържество. На участниците се дава фантастична възможност да установят необходимите контакти с конкурентите си и най-добрите консултанти в съответната индустриална област, за да постигнат успех в областта на връзки с инвеститорите.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България ще ви информира своевременно за номинираните български компании.

Повече информация за събитието и отделните категории на конкурса можете да намерите тук:

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България – АДВИБ е единствената представителна професионална организация на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Нашата дейност е насочена към обединяване на усилията в популяризиране на професията „Директор за връзки с инвеститорите“, представителност на директорите за връзки с инвеститорите пред институциите на капиталовия пазар, сътрудничество между всички директори за връзка с инвеститорите в публичните компании в България, повишаване на тяхната квалификация, подобряване на стандартите за разкриване на информация.

   

12 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

IR SUMMIT 2014 - “Adapting to a changing world”

Paris,France

Събитието се провежда в партньорство с 12 европейски IR организации между които и АБИРД.

Повече информация за събитието и програма тук

   

24-26 Октомври 2014 г.

Годишна среща на членовете на АДВИБ

На 24-26 октомври в гр. Трявна се проведе регулярната Годишна среща на членовете на АДВИБ.

В първия ден от срещата членовете на Асоциацията се срещнаха с експерти от съответните дирекции на Комисията за финансов надзор, с които обсъдиха всички важни въпроси, касаещи изпълнението на задълженията на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, възникналите през последната година казуси, както и предотвратяването на порочни практики от страна на емитентите при осъществяване на тяхната дейност. Комисията за финансов надзор беше представена от следните експерти: Десислава Ласкова – началник на отдел „Инвестиционни посредници, управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми и пазари на ценни книжа”; Ивайло Аврамов – началник на отдел „Емитенти на ценни книжа, публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел” и Цветана Илкова – главен експерт в отдел „Дистанционен надзор”.

През втория ден от срещата участниците бяха запознати с новостите и тенденциите в Европейската регулация и в частност с Препоръките на Европейската комисия към съдържанието на докладите „Спазвай или обяснявай”, изготвяни от публичните дружества в изпълнение на НККУ, както и с предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление.

Директорите за връзки с инвеститорите се запознаха със съществуващите в световен мащаб сертификационни програми в областта „Връзки с инвеститорите”

Годишната среща приключи с тийм билдинг програма в края на втория ден.

Снимки; Снимки

   

23 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

Москва, Русия

VII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС IR- CASES

На 23.09.2014 г. започна приемът на документи за VII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС IR- CASES, организиран от Руския алианс за развитие на финасви комуникации и връзки с инвеститорите /АРФИ/, с който АБИРД има подписан меморандум за сътрудничество.

Темата на конкурса през 2014 г. „Опитът при изграждане на IR дейността с новите категории инвеститори в нови региони на света, използвайки най-новите формати на финансиране."

На електронната страница на АРФИ, в раздел Конкурс (http://www.arfi.ru/rus/1576) ще намерите история на конкурса и всички случаи, които са били награждавани.

Вашите материали за конкурса можете да изпращате на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 5 Декември

Повече информация за конкурса, можете да намерите на


Контакт за обсъждане на материалите:

Станислав Мартюшев,

НП "АРФИ", Изпълнителен директор

Моб.тел. +7 (962) 998-56-97

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

https://www.linkedin.com/in/mrsmart

   

04 Юли 2014 г.

На 04.07.2014 г. в гр. София, Гранд Хотел София се проведе Годишното Общо събрание на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.
Общото събрание прие доклада и отчета на УС на Асоциацията за 2013 г., както и одобри бюджет и Програма за развитие на сдружението през 2015 г.

Членовете на организацията взеха участие и в дискусионен семинар на тема: Регулации и приложими практики относно възнагражденията на корпоративните ръководства на публичните дружества. Лектори на семинара бяха експерти от КPMG Bulgaria.

   

28.05.2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 04.07.2014 г. от 11:00  часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1 ”при следния дневен ред:

 

  1. 1.Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2013 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2013 г.
  2. 2.Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2015 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2015 г.
  3. 3.Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2015 г. и срока на неговото внасяне.  Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2015 . и срока за неговото внасяне
  4. 4.Приемане на бюджет на АДВИБ за 2015 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2015 г.

              Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител. Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Устава на Асоциацията всеки член може да представлява не повече от трима други членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените членове. Регистрацията на участниците започва в 10.30 часа.

            Предвидено е заедно с Общото събрание на Асоциацията да бъде представена и презентация на тема: «Създаване, прилагане и отчитане на Политики за възнагражденията – международен опит и прилагане в България». Презентация ще бъде представена от експерти на КПМГ България.

Програма за мероприятието  на 04.07.2014 г.:

10:30 – 11:00 часа – посрещащо кафе и регистрация за Общото събрание 

11:00 часа – начало на Общото събрание при наличие на кворум

12:00 часа – начало на Общото събрание при липса на кворум

13:00 – 13:30 часа – обяд 

13:30 – 14:30 часа - Презентация на тема : «Създаване, прилагане и отчитане на Политики за възнагражденията – международен опит и прилагане в България»

В случай че проявявате интерес към презентацията и/или имате намерение да вземете участие в Общото събрание следва да попълните заявка в срок до 01.07.2014 г. Участието за членове на АДВИБ е безплатно.

Материали: Материали; Материали; Материали; Материали; Материали.


   

Страница 3 от 21