Изготвяне на програмите за обратно изкупуване в контекста на РЕГЛАМЕНТ 596/2014.

Във връзка с повишения интерес към клубните занятия на АДВИБ решихме да включим още една актуална тема: Обратно изкупуване на собствени акции на публични компании. Изготвяне на програмите за обратно изкупуване в контекста на РЕГЛАМЕНТ 596/2014.

Събитието ще се проведе на 11 август 2020 г. от 14 часа 

Ще бъдат разгледани темите за обратно изкупуване на собствени акции в контекста на националното и европейско законодателство. Изготвяне на програмите за обратно изкупуване, както и забранителните срокове за извършване на обратно изкупуване.

Събитието ще се проведе чрез системата Zoom от 14 часа до 16 часа.

 

Запазете своето място до 07.08.2020 г. на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.