NO LEI NO TRADE!

EQS GROUP – ВАШИЯТ ИЗДАТЕЛ НА LEI КОД ЗА БЪЛГАРИЯ

  • ПОРЪЧВАШ ДНЕС – ПОЛУЧАВАШ ДНЕС
  • НАЙ-НИСКА ЦЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ
  • СВЕТОВНО ПОКРИТИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОФШОРНИ ЗОНИ
  • БЕЗПЛАТЕН ТРАНСФЕР НА КОДОВЕ ОТ ДРУГИ ИЗДАТЕЛИ
  • 24/7 ПОКРИТИЕ

АГЕНТ ЗА БЪЛГАРИЯ:
АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Гр. София, ул. Три уши 6, ет. 2, офис 6
+359 2 988 24 13
+359 2 988 45 81
+359 2 987 28 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

САМО ТРИ СТЪПКИ:

  1. Изтеглете образецът на пълномощно
  2. Попълненото и подписано пълномощно  изпратете сканирано на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. Платете таксата за издаване по банкова сметка на АДВИБ BG47UNCR96601030612709